Κρατήστε το δείκτη του ποντικιού

Το πλαίσιο / βραχίονα του έξυπνου σκούτερ.